Category Archives: felis silvestris

Från istid till nutid

Den europeiska underarten till vildkatten (felis silvestris) har en lång historia som sträcker sig ända tillbaka till istiden. Det kan tyckas lite märkligt eftersom katten föredrar lövskogar belägna på varmare breddgrader, men den anpassade sig när isen smälte och valde

Europeisk vildkatt

Den europeiska vildkatten kännetecknas av att den normalt sett är kraftigare och tyngre än en tamkatt. Utöver det har den en förhållandevis kort och tjock svans med tre mörka ringar. Svansen är dessutom rundad längst ut istället för spetsig. Andra

Hur den europeiska vildkatten lever

Katter av arten europeisk vildkatt är oerhört skygga varelser. De är helt beroende av lugna och stora skogsområden där de kan mota in sitt revir och jaga på sitt speciella sätt. I en avskild lövskog kan denna vildkatt förhållandevis lätt

Jaktkläder och kamouflage

Den som ska ge sig ut på jakt i den europeiska vildkattens jaktmarker behöver kamouflera sig. Att smälta in i den gamla lövskogens miljö så bra som möjligt är A och O. Det finns gott om kamouflerade jaktkläder i specialiserade

När den europeiska vildkatten drog till skogs

Pleistocen kallas en tidsperiod då jordens norra delar kyldes ner och täcktes med is. I dagligt tal är benämningen istid eller den äldre stenåldern för den som vill lägga fokus på arkeologi. Det var under denna tidsperiod som den europeiska

Den europeiska vildkatten och domesticering

En europeisk vildkatt har inget gemensamt med de katter som kallas tam- eller huskatter. Det finns bevis för att de båda falangerna inte har någon som helst koppling till varandra, oavsett hur stora likheterna kan vara utseendemässigt. Tamkatten kommer från

Europeisk vildkatt på öar i Medelhavet

Det är inte länge sedan man upptäckte en population europeiska vildkatter på Sicilien. Tidigare var man av uppfattningen att där endast fanns tamkatter som förvildats samt vildkatter av en annan underart, den så kallade falbkatten från Afrika. Detta gäller på

Den europeiska vildkattens revir och föda

Denna vildkatt jagar på olika stora områden beroende på hur rikligt med föda det finns. Katten föredrar små däggdjur, såsom gnagare och annat småvilt, men anpassar sin meny utifrån vad naturen erbjuder i respektive område. Vissa individer specialiserar sig på