Den europeiska vildkatten och domesticering

En europeisk vildkatt har inget gemensamt med de katter som kallas tam- eller huskatter. Det finns bevis för att de båda falangerna inte har någon som helst koppling till varandra, oavsett hur stora likheterna kan vara utseendemässigt. Tamkatten kommer från Afrika och den så kallade falbkatten, medan den europeiska vildkatten kommer ifrån en helt annan miljö. Beteendemässigt beter de sig avsevärt olika och förklaringen till det är att de växt upp på olika kontinenter och att de aldrig träffats i en naturlig miljö.

Europeisk vildkatt och människors boenden

Den som sett en katt katten-8med trubbig svans och ringar i svanspälsen samt brett mellan ögonen tror
med största sannolikhet att de träffat på en europeisk vildkatt, men så är inte fallet. I alla fall inte om katten dykt upp runt husknuten. Det finns förvildade tamkatter som liknar den europeiska vildkatten utseendemässigt, men den riktiga vildkatten skulle aldrig gå i närheten av en människas hus eller boende. Det gör endast förvildade tamkatter. Så, hur hungrig en vildkatt än är söker den sig inte till människor.

Den europeiska vildkatten förblir vild om människan låter den leva

En vanlig missuppfattning är att naturen sköter sig själv och att katter i allmänhet har ett naturligt ursprung från samma kontinent. Så är inte fallet när det handlar om den europeiska vildkatten. Den har aldrig kommit nära människan och kommer troligen inte att göra det heller. Denna katt måste få behålla sin naturliga miljö, för att överleva. Katten är i viss mån anpassningsbar, men människan får inte störa dess miljö alltför mycket. Det bästa man kan göra för denna art är att låta den vara ifred. Till skillnad från tamkatten härstammar denna varelse från Europa och dess historia går så långt tillbaka i tiden som till istiden. Den europeiska vildkatten har inga som helst beröringspunkter med förfäderna till vår domesticerade tamkatt. En europeisk vildkatt har alltid varit vild och det ser ut som att den kommer att förbli så även i framtiden, om den får leva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *