Den europeiska vildkattens revir och föda

Denna vildkatt jagar på olika stora områden beroende på hur rikligt med föda det finns. Katten föredrar små däggdjur, såsom gnagare och annat småvilt, men anpassar sin meny utifrån vad naturen erbjuder i respektive område. Vissa individer specialiserar sig på kaniner, medan andra av naturliga skäl jagar insekter, fåglar, grodor och ödlor. Den europeiska vildkatten lever ensam och vill ha sitt revir ifred. Den är beredd att slåss för sina jaktmarker, men är väldigt skygg för människor. Om en vildkatt närmar sig boplatser så är den sannolikt av en annan underart än den europeiska.

Varmt klimat med hög luftfuktighet

Med tanke på vilka europeiska områden som utgör habitat för den europeiska vildkatten är det tydligt att katten håller sig borta från områden där vintern är lång och kall. Den finns till exempel inte i alperna och har aldrig funnits i Danmark eller på den skandinaviska halvön. Vintertid är det vanligt att vildkatten gömmer undan byten, ja den bygger på ett förråd för framtida bruk. Att den föredrar gamla lövskogar och blandskogar har bland annat med gömställen att göra. I sådana skogar finns gott om håligheter i träd och mark där katten kan gömma både föda och ungar. Att hugga ner skog och bygga fler vägar tränger undan katten och utgör så småningom ett hot. Arten är fortfarande sårbar även om den numera är skyddad från jakt.

Lever ensam

Att den europeiska vildkatten lever ensam har troligen inte enbart med reviret och jaktmarkerna att göra. En annan anledning kan ha med spridning av sjukdomar att göra. Katter som lever i kolonier har lättare att få en sjukdom som gör hela populationen sjuk medan den ensamma katten inte sprider något vidare till andra. Ett problem som debatteras är uppkomsten av korsningar mellan vildkatt och tamkatt. Denna hybrid klarar sig sämre och dessutom kan vildkatten få tamkattens sjukdomar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *