Europeisk vildkatt på öar i Medelhavet

Det är inte länge sedan man upptäckte en population europeiska vildkatter på Sicilien. Tidigare var man av uppfattningen att där endast fanns tamkatter som förvildats samt vildkatter av en annan underart, den så kallade falbkatten från Afrika. Detta gäller på övriga öar i Medelhavet. Om man tror sig se en europeisk vildkatt på till exempel Sardinien så är det med största sannolikhet en tamkatt med liknande utseende. Enligt Internationella naturvårdsunionen är det endast populationen på Sicilien som tillhör arten felis silvestris silvestris.

Populationen på Sicilien

De europeiska vildkatterna på Sicilien håller till i de skogar som finns nära berget Etna. Man satte upp 18 kameror och upptäckte att där finns åtminstone 14 vildkatter aimg3v den europeiska underarten. Etna är en så kallad aktiv vulkan och också den högsta i Europa. Dess sluttningar är kända för sin fruktbarhet, vilket lockat till sig många människor. Den europeiska vildkatten går inte i närheten av människan, utan anpassar sina aktiviteter beroende på hur störd den blir. På Sicilien håller den till i skogarna medan människorna huvudsakligen håller sig på de bördiga bergssluttningarna.

Hot mot den europeiska vildkatten

Europeisk vildkatt betraktas som ett av de mest hotade vilddjuren i Europa. Ett hot som lyfts fram som allvarligt är att vildkatten kan para sig med tamkatter. Detta innebär att de båda arternas gener blandas och med tiden kan det leda till att det föds färre individer som är “riktiga” vildkatter. Ett annat hot är såklart människan som ständigt tar för sig av ny mark och bygger ut, detta tränger undan vildkatten och den kan få svårt att behålla sitt jaktrevir. Ytterligare ett hot är att den som håller katter borta från sina ägor kan ta miste på en vildkatt och tamkatt. Utseendemässigt kan de se väldigt lika ut, men sanningen är den att hundar och vargar är mer släkt än vad tamkatter och europeisk vildkatt är.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *