Europeisk vildkatt

Den europeiska vildkatten kännetecknas av att den normalt sett är kraftigare och tyngre än en tamkatt. Utöver det har den en förhållandevis kort och tjock svans med tre mörkcat-1041324_960_720a ringar. Svansen är dessutom rundad längst ut istället för spetsig. Andra kännetecken är att den europeiska vildkatten har brett mellan ögonen, den har också svarta fläckar på tassarna och pälsen på insidan av benen ger ett rödaktigt intryck. I övrigt ser pälsen enhetlig ut, utan större kontraster. Hankatten blir normalt upp till 97 centimeter lång och väger max 6,5 kilo medan honan kan bli 94 centimeter lång och väga nära 5 kilo.

Domesticering och förekomst

Det är lätt att tro att tamkatten har domesticerats utifrån den europeiska vildkatten, men så är inte fallet då det var den afrikanska vildkatten (falbkatten) som så småningom blev dagens tamkatt. Europeisk vildkatt förekommer inte i det nordligaste Europa. Skandinavien har inte förärats med denna art, vilken klassificeras som en underart till vildkatten; på latin heter den felis silvestris silvestris. Även om den europeiska vildkatten inte finns i Skandinavien så förekommer den i stora delar av Europa. Flest till antalet är den i sydöstra Europa och i centrala Europa där det finns gott om områden med medelhöga berg. I övrigt finns detta kattdjur i norra Skottland, östra Frankrike och delar av Spanien. Den skotska varianten räknades tidigare som en underart, men idag ingår den i samma kategori som ovan nämnda kattdjur.

Den europeiska vildkatten var nära att utrotas i mitten av förra seklet, men tack vare införandet av jaktförbud har den nu återhämtat sig på flera ställen, inte minst i Centraleuropa. Katten är beroende av att det finns stora, lugna och gamla skogar, företrädesvis lövskog, men där ska också finnas öppna ytor. Avgörande för denna vildkatts välbefinnande är att det finns träd med håligheter och/eller lyor som andra djur har gjort. I sådana områden kan den jaga ifred och ta hand om sina ungar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *