Från istid till nutid

Den europeiska underarten till vildkatten (felis silvestris) har en lång historia som sträcker sig ända tillbaka till istiden. Det kan tyckas lite märkligt eftersom katte5911625169_6934b4af83_bn föredrar lövskogar belägna på varmare breddgrader, men den anpassade sig när isen smälte och valde skogshabitat. Att den idag förekommer på flera ställen i Europa ses som glädjande, inte minst med tanke på naturskydd och biodiversitet. Den Internationella naturvårdsunionen (IUCN) klassificerar arter i olika kategorier, nämligen: ej bedömd, kunskapsbrist, livskraftig, nära hotad, sårbar, starkt hotad, akut hotad, nationellt utdöd, utdöd i vilt tillstånd och utdöd. I dagsläget tillhör den europeiska vildkatten kategorin livskraftig. Det är dock inte länge sedan katten höll på att utrotas på grund av jakt, så arten hålls under uppsikt och den får inte jagas.

Europeisk vildkatt i fångenskap

Exemplar av arten felis silvestris silvestris kan beskådas i ett stort antal djurparker, så även i Sverige. Av naturliga skäl lever den längre i fångenskap än i naturen och det kan vara klokt att visa upp detta betydelsefulla kattdjur för allmänheten, även om det kan tyckas ovärdigt att hålla individer fångna. Kunskapsnivån är förhållandevis hög idag så miljön i djurparkerna har anpassats för att efterlikna kattens naturliga så mycket som möjligt. Att få se en europeisk vildkatt i naturen är nästintill omöjligt. I de områden som se har studerats har man använt kameror för att försöka räkna ut hur stor populationen är. Dessa platser är kända för sin biologiska mångfald och således känsliga för mänsklig inblandning. Utifrån ett filosofiskt perspektiv är varje art av vikt för naturen och livet på jorden även om människan inte alla gånger sätter katten på en piedestal. Ett djur som inte är viktigt för människan kan vara det för andra djur och omgivningen i allmänhet. Att skydda den europeiska vildkatten är av största vikt för ett rikt och mångfasetterat liv på jorden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *