Hur den europeiska vildkatten lever

Katter av arten europeisk vildkatt är oerhört skygga varelser. De är helt beroende av lugna och stora skogsområden där de kan mota in sitt revir och jaga på sitt speciella sätt. I en avskild lövskog kan denna vildkatt förhållandevis lätt smyga sig på sitt utvalda byte och nästan ljudlöst attackera med ett hopp som överraskar. Den kan få för sig att jaga på öppna ytor också, men vanligast är på det sätt som just beskrivits. Reviret är viktigt för den europeiska vildkatten och den föredrar att leva ensam, som så många andra kattdjur.

Jakt på fågel i vildkattens område

Kattdjuren har tidigare variface-1284513_960_720t utrotningshotade, och idag får de inte längre jagas. Detta hindrar dock inte människan från att ge sig ut på annan jakt i samma område som den europeiska vildkatten har sitt habitat. Att jaga fågel med fågelslingor och lockpipor är något som sker i dessa områden. Denna jaktform kallas för lockjakt och går ut på att man lockar fågeln till sig genom att härma olika läten som väcker dess intresse. Lockpipan används för att komma tillräckligt nära för att fälla bytet. Piporna finns i många olika varianter, beroende på vilket djur man jagar. Erfarna jägare kan kanske frambringa de rätta lätena på egen hand, men det är väldigt svårt och kan lika gärna skrämma bort fågeln man är ute efter.

En fågelslinga används för att kunna bära med sig ett större antal fåglar än man annars skulle klara av. Det finns olika utformningar på fågelslingor, beroende på vilken typ av fågel man jagar. Slingan kan hängas fast tack vare en krok och längst ner finns ett antal ringar med öglor där man hänger fåglarna.

Föda för den europeiska vildkatten

Fåglar tillhör vildkattens naturliga föda, men den äter helst mindre däggdjur såsom sorkar och möss. Ungefär 80% av dess föda utgörs av smådjur även om den kan få för sig att även jaga insekter, fåglar, kaniner, grodor och ödlor. Växter och as utgör endast föda ifall något annat inte finns att tillgå.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *