När den europeiska vildkatten drog till skogs

Pleistocen kallas en tidsperiod då jordens norra delar kyldes ner och täcktes med is. I dagligt tal är benämningen istid eller den äldre stenåldern för den som vill lägga fokus på arkeologi. Det var under denna tidsperiod som den europeiska vildkatten hade sin storhetstid. Katten hade brett ut sig på ett vidsträckt område i hela Europa, men när isen så sakteligen drog sig tillbaka flyttade katten till skogsområden.

Ett säkert tecken på hög biodiversitet

Den som jobbar med eller är insatt i naturskydd vet att den skog som har europeiska vildkatter betraktas som en skog med hög biodiversitet, ja det ses som ett säkert tecken på stor Die_Wildkatze_in_der_Wildnisbiologisk mångfald. Där vildkatten finns är naturen rik på variation både inom och mellan arter samt vad gäller ekosystem. Vanligen är dessa områden varma och fuktig snarare än kalla och torra. Det kan förklara varför europeisk vildkatt aldrig haft sitt habitat i Skandinavien, det vill säga en miljö den kan leva i. Människan har varit på god väg att utrota djuret, men idag läggs fokus på att bevara biologisk mångfald. Att den europeiska vildkatten finns kvar är viktigt för att liv ska kunna utvecklas och anpassas till nya miljöer och förutsättningar. Vildkatten är inte bara av betydelse för sin avkomma, utan också för andra arter och omgivningen.

Anpassningsförmåga

I områden med gles civilisation är den europeiska vildkatten aktiv under dagtid, men ju tätare civilisation desto mer anpassar den sig och minskar sina dagliga aktiviteter till förmån för ökad nattaktivitet. Honan föder mellan två och fyra ungar, de är mogna att bli självständiga och söka efter egna revir efter sex till åtta månader. Tyvärr dör många redan under sitt första år i livet, men de som klarar de första strapatserna blir mellan sju och tio år gamla. En europeisk vildkatt i fångenskap kan nå upp till 15 års ålder. Ett intressant fenomen kan uppstå i jordbruksområden då tam- och vildkatters revir överlappar varandra. De kan nämligen para sig och få en avkomma som är fertil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *